Oldemor har bestemt seg for å dø. Hun er mett av dage. Av egen fri vilje og høyst naturlig vil hun legge seg ned og dø den fjortende september, og alle er invitert til avskjedfesten. ?Typisk oldemor,? fnyser de fleste rundt henne.Men Mikael vil gjerne være med og hjelpe oldemor med forberedelsene. Dette er ingen trist bok om døden, men ei bok fylt av glede, humor, vemod og alvor.