– Vi har gjort konkurransepolitiske og litteraturpolitiske avveininger i denne saken. Vi mener at fastprisen på skjønnlitteratur og sakprosa fremmer litterær bredde, og at fastprisordningens skade på konkurransen er begrenset, sier Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Onsdag formiddag inviterte kulturministeren til pressekonferanse i forbindelse med Bokavtalen. Dagens avtale løper ut 31. desember i år, men allerede på forsommeren 2009 leverte bokbransjen en revidert søknad om ny Bokavtale. Denne avtalen er nå tatt til følge, til tross for at Konkurransetilsynet også denne gang har hatt sterke innvendinger mot Bokavtalen og fastprissystemet.

 

Les mer på bokogsamfunn.no