ABM-utvikling har sendt over statusrapport for Leseåret 2010 og forslag til gjennomføring av Leseløftet 2011 – 2014.Les den her