Kroatia inviterer til Kulturolympiade i fire byer i Slavonia i september 2012.
Norske forfattere som ønsker å delta med lyrikk, prosa eller dramatikk kan melde interesse til komiteen for norsk deltagelse. Frist 31.10.2010. Nærmere opplysninger samme sted.
oredam@online.no