Albin Prek er en gutt fra Bosnia som bor på et asylmottak i Norge. Når familien får avslag på oppholdstillatelse, regner Albin med at familien må ut av landet.
Dermed flykter han nok en gang, slik han, moren og tvillingsøstrene hans måtte gjøre under krigen i tidligere Jugoslavia på 1990-tallet.
Albin tar bussen, kommer seg vekk. Etter hvert blir han kjent med to jenter som gjør at dagene på flukt er til å holde ut. Noen lystig historie er ikke dette.
Ingeborg Kringeland Hald er debutant.