Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Den norske Forfatterforening (DnF) utbetaler etter visse regler kulturpolitisk begrunnede grunnstipend også til forfattere som ikke er medlemmer av DnF eller NBU. Gjelder bare skjønnlitterære bøker. Søknaden må inneholde opplysninger om hvilke bøker det søkes om grunnstipend for, med angivelse av genre, forlag og utgivelsesår. (Minimum er 2 utgitte bøker.) Søknaden må også inneholde søkerens personnummer og skattekommune samt bankkontonummer.
Se nederst til høyre på hjemmesiden for opplysninger og søknadsskjema.