Vestlandet i ord, lyd og bilder

Kunstnerstipendet Vestlandet i ord, lyd og bilde ble opprettet i 2005 og har som mål å synliggjøre de skapende kunstnerne i vår region. Stipendet er spesielt rettet mot kunstnernes skapende virksomhet.

Skape rom for å skape

Vestlandet har et rikt kunst- og kulturliv og en rekke nasjonalt toneangivende kunstnere. Tradisjonelt har det vært langt vanskeligere å få økonomisk støtte til den skapende fasen enn til framføring og presentasjon av kunst og kultur. Med et stipend spesifikt rettet mot den kreative fasen i kunstneres arbeid, ønsker Visjon Vest å skape større rom for å skape.

15 stipend på 50 000 kroner

Det deles ut stipend i de tre kategoriene ord, lyd og bilde, til sammen 15 stipend på 50.000 kroner. Prisen kan brukes til prosjekter, til studiereiser eller som arbeidsstipend. For hver av de tre kategoriene er det utnevnt en egen fagjury.

Søknadsprosedyre Kunstnerstipend 2010

Fristen for å søke om støtte i år er 16. september 2010. Søknader som er poststemplet eller levert etter søknadsfristen blir ikke behandlet.

Det skal benyttes eget skjema for søknaden som kan lastes ned her. Søknaden skal sendes i fire – 4 – komplette eksemplarer inklusiv vedlegg i brevs form (ikke som e-post) til følgende adresse:
Sparebanken Vest
Avdeling for kommunikasjon og samfunnsansvar
Postboks 7999
5020 BERGEN

Det vises til øvrige retningslinjer i selve søknadsskjemaet.

Vinnerne av Kunstnerstipendet blir presentert i en katalog som utarbeides av Sparebanken Vest. Disse må derfor være i stand til å levere et høyoppløselig portrettfoto til katalogen. Vinnerne i kategorien “Bilde” vil få sine arbeider presentert i katalogen, og her må vinnerne kunne levere minimum to høyoppløselige bilder av arbeidene sine, i tillegg til høyoppløselig portrettfoto, til katalogen.