av INGELIN RØSSLAND, leder, Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres litterære råd SVERRE HENMO, leder, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere.

Barnelitteratur.

Aftenposten har 5. august under overskriften «Hvor ble det av Pippi», en reportasje om at tradisjonelle kjønnsroller selger best i barnelitteraturen. Det er ingen overraskelse. Tradisjonelle kjønnsroller selger best i voksenlitteraturen også.

Reportasjen illustrerer imidlertid barnelitteraturens store problem: Det er ingen som skiller mellom triviallitteratur og annen litteratur. Alt omtales på samme måte. Og det diskuteres sjelden litterær kvalitet. Det skrives i stedet om målgruppe, hva bøkene handler om eller innpakningen.


Triviallitteratur.

Hvis vi bytter ut barnelitteratur med voksenlitteratur, vil ingen være sjokkert over en påstand om at legeromaner og annen triviallitteratur har et særdeles tradisjonelt, mange vil si avleggs, kjønnsrollesyn. Det er heller ikke mange som ville gjøre annet enn å trekke på skuldrene hvis noen skrev at disse bøkene hadde opplag på flere hundre tusen og solgte langt mer enn annen litteratur. De inngår i hvert sitt kulturelle kretsløp.

Aftenposten omtaler bøker skrevet ut fra utelukkende kommersielle hensyn, som om de kan si noe generelt om situasjonen i barnelitteraturen i dag. Det kan de naturligvis ikke. I likhet med alle andre kunstformer finnes det folk som forsøker å kjenne på vinden. Det har gitt oss konstruerte popgrupper som Spice Girls innen musikk, og mange «blå» og «rosa» bøker i barnelitteraturen. Det er ikke nødvendigvis noe galt med dette, men vi må skille mellom dette og litteratur. Seriøs samtidslitteratur vil trolig begge kjønn kunne ha like stor glede av. Mangfoldet er stort, men det kreves våkne forbrukere for å lete seg frem til kvaliteten.

Kommersialisering.

Så spørsmålet er ikke hvorvidt det finnes rosa bøker for jenter og blå for gutter. Spørsmålet er om vi ønsker denne kommersialiseringen mot barn? Ønsker vi at barna skal plasseres i stereotypier og utsettes for litteratur som er skapt utelukkende ut fra økonomiske hensyn?