? Det er ikke så viktig hvor mange bøker du har lest. Det viktigste er at du har forstått hva bøkene handler om. Da blir du en god leser, sier Kathrine Wegge.Hun er prosjektleder for Leselyst-aksjonen 2010 som starter fredag 17. september.


Leselyst-aksjonen skal få norske elever på barneskolen og ungdomsskolen til å lese og forstå bøker. Så langt har 2.254 skoler fra hele Norge meldt seg på.

Aksjonen er delt i to. «Bok til alle» heter den ene delen.

? Da deler vi ut gratis bøker til elever i 6. klasse og 7. klasse. Vi vil ikke at Leselyst-aksjonen skal presse barn eller foreldre til å kjøpe bøker. Men vi vil jo at barna skal lese bøker. Bøkene er en gave til elevene, sier Wegge.

Elevene kan velge mellom fem ulike bøker. Den andre delen av Leselyst-aksjonen er en quiz.Elevene skal svare på spørsmål fra ulike bøker og sende inn svarene. Vinnerne får premier.

? Spørsmålene har vi hentet fra kjente barnebøker. Ett spørsmål kan være «Hva heter den usynlige vennen til Albert Åberg?». Quizen skal teste at elevene har forstått hva bøkene handler om. Også spør vi om hva forskjellige bøker heter og hvem som har skrevet dem, sier prosjektlederen.

Leselyst-aksjonen har laget en katalog med hjelp fra Norsk barnebok-institutt og foreningen !les. I katalogen er det forslag til hvilke bøker lærerne kan plukke ut til elevene.

? Katalogen har alle slags bøker. Noen er tykke med mange sider og få bilder. Andre er tynne og har mange fine bilder og tegninger. Vi vil vise at det finnes bøker for alle. Noen elever leser fort, andre sakte. Alle kan finne en bok de liker, sier Wegge.

Leselyst-aksjonen varer ut oktober.