Forfatter Torgrim Eggen mener det er urimelig at bokhandlerne skal ha mye mer av e-boksalget enn forfatterne. – Mange av bokhandlerne vil forsvinne.

De store forlagene kjemper for å få momsfritak for e-bøker. I Dagsavisen i forrige uke argumenterte administrerende direktør Fredrik Nissen i Gyldendal for at moms vil føre til at e-bøker blir like dyre som trykte bøker.

Men en av forutsetningene som er lagt inn i Gyldendals regnestykke er at bokhandlerne fremdeles skal ha en viktig plass i verdikjeden. Mens bokhandlerne i dag sitter igjen med om lag 50 prosent av utsalgsprisen for en skjønnlitterær bok, mener forlagene det ikke er urimelig at bokkhandlerne skal beholde om lag 30 prosent etter at eventuell moms er trukket fra.

Torgrim Eggen, som også sitter i styret til Forfatterforeningen, reagerer på denne modellen.

– Jeg ønsker ikke død over norske bokhandlere, men kan ikke se hvordan bokhandlerne er involvert når man kjøper en e-bok på for eksempel Amazon, sier Torgrim Eggen.

Denne saken er sakset fra Dagsavisen.no

Går utenom Gutenberg

Ifølge de store forlagene så vel som Forfatterforeningen, vil det gå hardt ut over utbredelsen av norsk litteratur hvis det landsomfattende nettet av bokhandlere forsvinner. Men Torgrim Eggen synes ikke de forlagseide bokhandlerkjedene er sterke på verken bredde eller fagkunnskaper.

– Jeg er ikke økonom, men bruker sunn fornuft. Og den tilsier at mange av bokhandlerne etter hvert vil forsvinne, sier Torgrim Eggen som også har publisert en artikkel om e-bøker i siste nummer av det faglitterære tidsskriftet Prosa. Her hevder han blant annet at forfattere og andre som jobber i idébransjen uansett vil søke seg til de meste kostnadseffektive metodene for å spre ideene sine, «og den veien går ikke lenger om Gutenbergs trykkpresse». Eggen kjøper heller ikke forlagenes argumenter for å sikre bokhandlernes plass i verdikjeden rundt e-boka. «Kjedesystemet er giret mot å omsette størst mulig volum av færrest mulig titler. Da blir bred litterær smak og store faktakunnskaper overflødige kvalifikasjoner», skriver han i Prosa.

Med utgangspunkt i Gyldendals kalkyle for e-bøker, vil bokhandlerne sitte igjen med 75 kroner av en e-bok til 185 kroner. Selv om forhandlingene ikke er avsluttet, ligger det an til at forfatterne bare vil få økt sin andel av utsalgsprisen fra om lag 12 til 16 prosent. Det henger ikke helt på greip, synes Eggen.

– Jeg konstaterer at bokhandlerne skal ha mer utbytte enn jeg som er forfatter. I så fall får de vel legge ned en innsats som er halvannen gang så stor som min.

Krever dokumentasjon

Også leder av Forfatterforeningen, Anne Oterholm, understreker at bokhandlerne må bevise sin berettigelse i e-bokøkonomien.

– Jeg tror ikke at bokhandlerne vil få 30 prosent for å gjøre ingenting. De må kunne dokumentere en merverdi i form av salg, markedsføring, formidling og tilrettelegging for kunden. Hvis ikke blir det meningsløst, sier Anne Oterholm. Som samtidig understreker at hun støtter forlagenes modell, hvor salget av e-bøker skal gå via bokhandlernes nettbutikker.

– De fysiske bokhandlene kommer fortsatt til å være kjempeviktige i en overgangsfase. Vi gjør noe veldig dumt for bredden og kvaliteten i norsk litteratur hvis vi slår beina under bokhandlerne i dag, sier Anne Oterholm.

Forfatterforeningen har nå ferdigforhandlet en avtale for salg av pocketbøker. Fremdeles er partene uenige om størrelsen på vederlag på nyutgivelser i e-bokformat. Oterholm gjør det klart at Forfatterforeningen vil kreve detaljert innsyn i både forlagenes og bokhandlernes økonomi når avtalene skal reforhandles om bare to og et halvt år.

– Vi må huske på at vi ennå ikke har begynt å selge disse bøkene, og vi vet foreløpig lite om hvordan dette kommer til å utvikle seg. Det vil uansett være urimelig om noen aktører får en andel av dette salget uten å bidra med noe, eller at penger fra e-boksalg bare forsvinner rett inn i et konsernregnskap, sier Oterholm

Forfatter Morten Harry Olsen, som har skrevet en rapport om e-bøker på oppdrag fra Kulturrådet, mener det ikke er uproblematisk at de tre store forlagene, som eier hver sin bokhandelkjede, også kan fastsette størrelsen på den såkalte forhandlerrabatten for e-bøker.

– Samtidig må en ikke glemme at bøker ikke er big business her til lands, og vi skal være forsiktige med å skylle babyen ut med badevannet. Derfor bør vi på forfattersiden også ha et blikk for at forlagene gjør en verdifull jobb med å redigere og utgi bøker, sier Morten Harry Olsen, og understreker at han uttaler seg som forfatter og ikke som fagansvarlig i Norsk kulturråds litteraturutvalg.

Denne saken er sakset fra Dagsavisen.no

Les også: Bokhandlerne føler seg trygge på at de vil gjøre seg fortjent til en andel av e-boksalget.