En konferanse om norske e-bøker, biblioteket og innkjøpsordningene

Buskerud fylkesbibliotek, Norsk kulturråd og Nasjonalbiblioteket inviterer til to dagers konferanse på Union scene i Drammen 25. – 26. november.

Det er et bare et spørsmål om tid før e-bøker utgjør en stor del av det norske bokmarkedet. Hvilke roller skal forfatterne, forlagene, bokhandlene og bibliotekene inneha i den nye virkeligheten? Hvilke behov blir nye, hvilke består og hvilke forsvinner? Hvordan skal den norske e-boka plassere seg inn i et internasjonalt landskap?

Innkjøpsordningen er en historisk viktig og internasjonalt anerkjent statlig støtteform til norsk litteratur, og mange forfatterskap hadde aldri sett dagens lys om ikke Norsk kulturråd hadde garantert for innkjøp av et visst antall eksemplarer til folkebibliotekene. Men hvordan skal Kulturrådet og bransjen for øvrig forholde seg til et mulig Spotify for ebøker, der leserne aldri vil møtes med beskjed om at en bok ikke er innkjøpt, utsolgt eller utlånt? Står hele den litterære institusjonen i fare for å forsvinne?

Konferanseprogrammet og praktisk informasjon finner du her: http://bit.ly/dC6Vio

Påmeldingsfrist: 25. oktober

Konferanseavgift: 250,- per deltager