Den 12. november arrangerer Nordiska Akvarellmuseet i samarbeid med Konstfack och Svenska Tecknare et dagsseminar om nordiske barnebøker i Stockholm. I innbydelsen heter det:

«Kris i den nordiska bilderboken?» har vi satt som rubrik efter att ha fångat upp signaler från omvärlden: Vad händer just nu med kvaliteten i utbudet i våra respektive länder? Många oroas över den ökande kommersialismen, andra över amatörismen i utgivningen. Flera av de nordiska länderna tycker sig sakna en kvalificerad och regelbunden bilderbokskritik.. Många har synpunkter på bilderbokens texter. Och i Norge debatteras kulturstödet: Har det blivit en sovepute?
I bifogade flyer, producerad inför bokmässan, finns ytterligare frågor. På Nordiska akvarellmuseets hemsida kommer det slutgiltiga programmet att anslås inom ett par veckor. Där kan man också anmäla sitt deltagande redan nu enligt först-till-kvarn-principen. Begränsat deltagarantal.

Les informasjons-pdf her.