Det Cappelen Damm-eide Digitalbok.no lanserer nå et bredt utvalg av e-bøker. Prisen på nye bøker vil ligge mer enn 100 kr under papirboken, norske e-pocket fra kr 99, og utenlandske fra kr 79,-. Alle priser er inkl 25 % moms. Prisnivået er muliggjort ved at salgsleddets avanse er begrenset til 20 %. Bøkene er lagt på epub-format med kryptering som kan leses på de fleste lesebrett. Med Bluefire Reader kan man også lese bøkene på iPad, som snart lanseres i Norge.

?Vi er svært fornøyd med å ha funnet et prisnivå som er betydelig under det som tidligere har vært antydet av andre aktører i bokbransjen?, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm. ?Ved å redusere salgsleddets fortjeneste, har vi kunnet gi kunden en langt lavere pris på e-boken, og det er viktig for at e-boken skal få et gjennomslag i det norske bokmarkedet?.
Cappelen Damm og Digitalbok har valgt å lansere e-bøker flere måneder før fellesløsningen for bransjen er planlagt ferdig.
?Vi gjør det fordi tiden er overmoden?, sier direktør og ansvarlig for e-bøker i Cappelen Damm, Øisten Wahl. ?Selv om e-bøker ennå bare utgjør 1-2 % av bokomsetningen internasjonalt, ser vi at utviklingen går raskere enn ved sammenlignbare teknologiske nyvinninger. Det er viktig for oss nå å levere et godt tilbud til boklesere som lenge har etterlyst en norsk satsing på e-bøker?.
Wahl tror også at e-bøker vil nå nye kjøpergrupper. ?Vi vet fra utenlandske undersøkelser at menn ofte foretrekker e-bøker. Det har vi også sett når det gjelder salg av for eksempel lydbøker?.
At salgsleddet får lavere fortjeneste forklarer Wahl slik: ?Handlingkostnadene ved salget av en e-bok er betydelig mindre enn ved en fysisk bok, det er derfor rimelig at deres andel blir deretter?.

Foreløpig tilbyr Digitalbok.no ca. 500 norske e-bøker og over 30 000 engelske bøker. ?Dette er bare en start?, sier Wahl, ? Cappelen Damm og Digitalbok satser nå for å utvikle det norske e-bokmarkedet?.