Mange barnebøker er egentlig voksenlitteratur. Samtidig begynner voksenbøker å ligne på barnebøker.

På denne måten er forskjellen mellom barne- og vokselitteratur i ferd med å viskes ut, går det fram av en ny doktoravhandling av litteraturviter Åse Marie Ommundsen.

Hun har analysert elleve verk av norske forfattere utgitt mellom 1994 og 2008.

– Vi har fått det jeg vil kalle alle alder litteratur, det vil si litteratur som henvender seg til barn og voksne samtidig. Dette er en ny trend, sier Ommundsen til NTB.

Hun mener at det kan være mye i moderne barnelitteratur som går selv den mest sofistikerte barneleser hus forbi.

– Det skyldes rett og slett at det brukes referanser barn ikke kan kjenne til, sier Ommundsen.

Over hodet

Hun bruker Erlend Loes «Kurtby» som et slikt eksempel. Der har han klare referanser til Knutby-saken i Sverige.

– Det er satire over en konkret sak som barn ikke kjenner, dermed går referansen og satiren over hodet på selv de meste kompetente barnelesere, sier hun.

«Kurtby» er ifølge forlaget CappelenDamms nettside en bok ment for aldersgruppen seks til 99 år, med andre ord både voksne og barn. Et klart eksempel på det Ommundsen kaller «alle alder litteratur».

Ommundsen peker i sin doktoravhandling også på at voksenbøker begynner å ligne mer på barnebøker.

– Samtidig som barnelitteraturen blir mer kompleks, ser vi en naivisering av vokselitteraturen, sier Ommundsen, og nevner nok en gang en bok av Erlend Loe; «Naiv. Super».

Hun peker også på at vi nå har fått bildebøker for voksne.

Økt bevissthet

Ommundsen sier at hun i sin doktoravhandling ikke tar stilling til om denne sammensmeltingen av barne- og ungdomslitteraturen er positiv eller ikke.

– Det jeg har gjort er å arbeide meg fram til et verktøy som avslører om en bok egentlig er for voksne eller barn. Jeg håper å kunne øke bevisstheten om hva barnelitteratur er, og hvordan man kan vite om en bok også er for barn, sier Ommundsen.

Leder Sverre Henmo i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere synes det er et spennende arbeid Ommundsen har gjort.

– Jeg har foreløpig bare sett en pressemelding med konklusjonene. Men jeg ønsker velkommen en definisjon av hva som er barne- og ungdomslitteratur. I Norge har vi noen glidende overganger, sier Henmo til NTB.

Nærmer seg

Han sier at det er riktig at barne- og voksenbøker nærmer seg hverandre.

– Men det er trolig at de bøkene som leses av barna selv, ikke er de samme som blir lest høyt for barna, sier Henmo.

Han mener ungdomsbøker og voksenbøker i dag er ganske vanskelig å skille mellom.

– På det engelske markedet ser vi at det blir mer og mer akseptert at såkalte crossoverbøker blir lest av voksne som opprinnelig ikke var målgruppen, sier Henmo.

Han er selv barnebokforfatter, og sier det er mange som legger inn noe i barnebøkene som også kan fenge den voksne leseren.

– Mens en voksenbok som regel kun leses en gang, skal en barnebok ofte leses mange ganger. Barn ønsker jo å høre det samme igjen og igjen, og trenger ofte lesehjelp. Så for å få en voksen til å orke å lese boka igjen og igjen, må den også inneholde noe for de voksne, sier Sverre Henmo.