NBUs leder Sverre Henmo har meddelt organisasjonen at han går av som leder ved årsmøtet 2. april 2011. Henmo er tilbudt stilling som forlagssjef i Aschehoug Barn og Ungdom. Han vil ved sin avgang vært leder i tre år.
Sverre Henmo meddeler i en epost til medlemmene i NBU at han vil fungere som leder frem til årsmøtet, men at han er klar over at det kan oppstå habilitetsspørsmål.