NBUs anbefalte minstesatser for bruk av eksisterende tekst på digitale plattformer
Dette gjelder skjønnlitterære tekster utgitt i bok eller andre medier, som skal gjenbrukes på internett eller andre digitale plattformer. Dette er ment som anbefalte minstesatser, forfatter/rettighetshaver kan kreve høyere satser for sine tekster.

Satser for tekst utgitt som prosa.

Prosa betegner her språklig fremstilling i ubunden, ikke-metrisk form. Det gjelder egne satser for billedbøker.

Inntil 250 tegn tekst. 250 kroner
Inntil 1000 tegn tekst. 500 kroner
Inntil 2000 tegn tekst. 750 kroner
Inntil 6000 tegn tekst. 2000 kroner

Etter det:

Takst for tekst på over 6000 tegn. 1000 kroner pr. 6000 tegn.
Som tegn regnes også mellomrom.

Prisen gjelder for bruk pr. måned inntil 3 mnd. Etter det gjelder taksten for inntil tre år og deretter for inntil fem år av gangen. Beløpet skal betales forskuddsvis.

Tekst i billedbøker

Billedbøker betegner her utgivelser hvor illustrasjoner dominerer bøkene og teksten ikke utgjør mer enn 50 prosent av sideflaten. Forfatter/rettighetsperson kan kreve at teksten i billedbøker prises som prosa. Prisen innbefatter ikke eventuell bruk av illustrasjoner.

100 kroner pr. linje tekst inntil 20 linjer.
Takst for over 20 linjer. 1000 kroner pr. 20 linjer.
Minimumspris: Inntil 5 linjer tekst: 500 kroner

Prisen gjelder for bruk pr. måned inntil 3 mnd. Etter det gjelder taksten for inntil tre år og deretter for inntil fem år av gangen. Beløpet skal betales forskuddsvis.

Lyrikk

100 kroner pr. linje tekst inntil 20 linjer.
Takst for over 20 linjer. 1000 kroner pr. 20 linjer.
Minimumspris: Inntil 5 linjer tekst: 500 kroner

Prisen gjelder for bruk pr. måned inntil 3 mnd. Etter det gjelder taksten for inntil tre år og deretter for inntil fem år av gangen. Beløpet skal betales forskuddsvis.