Norsk Bibliotekforenings (NBF) pris Årets bibliotek går i 2010 til Buskerud fylkesbibliotek.
Buskerud fylkesbibliotek har gjennom nye prosjekter og nye virkemidler bidratt til å videreutvikle rollen som Regional utviklingsaktør.
Buskerud fylkesbibliotek står bak flere prosjekt som er fremtidsrettet og nyorienterende. Godt kjent fra de siste årene er bl.a.: 23-ting om web 2.0: nettkursing og kompetanseheving for bibliotekfolk. Buskerudgeriljaen: kassering blir tatt alvorlig som del av samlingsutvikling. Lukter det framtid: fylkesbiblioteket har besøkt alle folkebibliotek i fylket og intervjuet biblioteksjef og rådmann for å dokumentere forholdene med bilder, video og statistikk. E-bokprosjektet: i samarbeid med 3 folkebibliotek i fylket er et nasjonalt pilotprosjekt.

NORSK BIBLIOTEKFORENING KÅRER

BUSKERUD FYLKESBIBLIOTEK TIL ÅRETS BIBLIOTEK 2010

Juryens begrunnelse:
Buskerud fylkesbibliotek har gjennom nye prosjekter og nye virkemidler bidratt til å videreutvikle rollen som regional utviklingsaktør.
Buskerud fylkesbibliotek er en del av Drammensbiblioteket. Samarbeidet med Drammen bibliotek og Høgskolebiblioteket i Buskerud har resultert i et vitalt bibliotekmiljø som er blitt synlig langt utenfor egne geografiske grenser. Gjennom sin aktivitet er fylkesbiblioteket med på å engasjere og inspirere bibliotekmiljøet både i eget fylke og i hele landet.
Buskerud fylkesbibliotek står bak flere prosjekter som er fremtidsrettede og nyorienterende. Godt kjent fra de siste årene er bl.a.:
23-ting om web 2.0: nettkursing og kompetanseheving for bibliotekfolk.
Buskerudgeriljaen: kassering blir tatt alvorlig som del av samlingsutvikling.
Lukter det framtid: fylkesbiblioteket har besøkt alle folkebibliotek i fylket og intervjuet biblioteksjefer og rådmenn og dokumentert forholdene med bilder, video og statistikk.
E-bokprosjektet: i samarbeid med 3 folkebibliotek i fylket er et nasjonalt pilotprosjekt.

Juryen for "Årets Bibliotek 2010" har bestått av:
Svein Arne Tinnesand, leder NBF
Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité
Ingeborg Rygh Hjorthen, bibliotekar NRK-biblioteket
Lena Jensen, daglig leder Brageprisen
 
Norsk Bibliotekforenings pris "Årets bibliotek" vil i år bli delt ut i vestibylen på Papirbredden v/inngangen til Drammensbiblioteket, fredag 14. januar kl. 10.00.
 
Prisen vil bli overrakt av Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie- og kulturkomité og jurymedlem i Årets bibliotek.
 
Nærmere opplysninger om ”Årets bibliotek” finnes på NBFs hjemmesider.