Høgskolen i Hedmark lanserer stort forskningsprosjekt om Alf Prøysens kunstnerskap i anledning av at den folkekjære forfatteren ville ha fylt 100 år i 2014.

I 2014 ville vår mest folkekjære forfatter noensinne, Alf Prøysen, ha fylt 100 år. Alf Prøysen regnes gjerne som en av de største forfatterne og samtidig en av de viktigste mediepersonlighetene i forrige århundre. Til tross for dette er det lite forskning om Prøysens forfatterskap og mangslungne virksomhet innenfor en rekke områder i kulturlivet, og eksempelvis finnes ennå ikke noen doktoravhandling om forfatterskapet.

Ikke bare forfatter
Høgskolen i Hedmark føler et særlig ansvar for Prøysen-forskingen og -formidlingen og er i ferd med å dra i gang et større forskningsprosjekt om dette forfatterskapet – eller i bredere forstand: om dette kunstnerskapet. En rekke sider ved Prøysens virke skal belyses: Prøysen som sanglyriker, Prøysen som prosaist, Prøysen som barnebokforfatter, Prøysen som performer, Prøysens språk i litteratur- og språkvitenskapelig sammenheng, Prøysen som mediepersonlighet, m.v. Prosjektet starter opp i 2011 og avsluttes i jubileumsåret 2014.

Inviterer til samarbeid
Høgskolen i Hedmark setter av midler til ett treårig doktorgradsstipend knyttet til Prøysen-prosjektet. Samtidig utfordres to tunge næringslivsaktører i Innlandet, Eidsiva Energi og Sparebanken Hedmark, til å finansiere ett doktorgradsstipend hver, ettersom begge tidligere har vist seg som sentrale medspillere med hensyn til de regionale forskingsmiljøer og regionalt kulturliv.

Ønsker nasjonal kulturkonferanse
Forskningsprosjektet er en sentral del av et bredere anlagt prosjekt kalt “Prøysen 2014” hvor det også inngår et formidlingsprogram. I den forbindelsen sender Høgskolen i Hedmark i disse dager et brev til Kulturdepartementet der den tilbyr seg å være vertskap, gjerne i samarbeid med Prøysenhuset, Ringsaker kommune og Hedmark fylkeskommune, for en nasjonal kulturkonferanse med utgangspunkt i Prøysens kunstnerskap i jubileumsåret 2014. I tillegg planlegges et omfattende pedagogisk program.