FrPs Ib Thomsen krever oppvask etter at forfattere har mottatt hundretusener uten å skrive bøker.

Ifølge Dagens Næringsliv har Det faglitterære fondet tatt ut forliksklage overfor 13 personer som har mottatt tusenvis av kroner i forfatterstipend uten å ha gitt ut bøker. Stipendet er ment å skulle gå til personer som ønsker å gi ut bokmanus. Mottakerne får 25.000 kroner i måneden i inntil to år.

FrPs kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen reagerer på at flere hundretusen kroner ukritisk gis til personer som man aldri vil se navnet på i bokhyllene. Nå krever han at de ansvarlige rydder opp.

– Jeg mener man må se på hele ordningen med forfatterstipend, og det er naturlig at det stilles krav til de som mottar offentlige midler. Det er en utfordring at Det faglitterære fondet må bruke store ressurser på å kreve inn penger fra personer som ikke oppfyller sin del av avtalen. Dette er ressurser som sikkert kunne kommet forfattere til gode på andre måter.

 Ifølge fondets administrasjon skylder mange på at de har glemt seg bort, eller at de ikke har fått tak i noen som vil gi ut bøkene deres.

– Innenfor utdanningssektoren omgjøres deler av studentenes studielån til stipend etter at de har bestått eksamen. Kanskje bør man vurdere en låneordning som omgjøres til stipend når boken gis ut. Det kan heller ikke være slik at man skylder på at det er vanskelig å finne forlag som vil gi ut bøkene. Da er det heller et tegn på at innholdet ikke er godt nok for salg.

 Årlig betaler fondet 35 millioner kroner i stipend til ca 250 personer. I år er det 656 søkere. Det er en liten økning fra året før.

– Vi må finne ordninger som hindrer at fondet betaler ut penger til mottakere som ikke oppfyller sine forpliktelser, eller personer som ikke leverer bøker som forlag vil gi ut. Dagens praksis går ut over unge og nyskapende forfattere som ikke når opp i konkurransen om stipendet.

 Thomsen reager også på at det kun er medlemmer av forfatterforeningen som har tilgang til stipendet.

– Dette viser det er en lukket krets som mottar stipendet. Vi kan ikke ha offentlige stipendordninger som kun er eksklusivt for medlemmer av en enkeltorganisasjon, og dermed er ekskluderende overfor alle andre, sier kulturpolitikeren fra Fremskrittspartiet.

 Han vil nå be kulturministeren endre reglementet for hvem som kan søke om støtte, samt se på ordningen for å hindre at det betales ut offentlige midler til forfattere som ikke leverer manuskript.