Unge treng dystre bøker også
Gjer dystre ungdomsbøker lesarane dystre til sinns, eller er det bra med ungdomsbøker om sjølvmord?