Leselystaksjonen skilter med 120.000 bøker, som skal deles ut til landets 6. og 7.-klassinger.


Aksjonen er landets største markering i norske skoler. I fjor deltok 80 prosent av skolene.

Aksjonen støttes av Utdanningsdirektoratet, og en samlet bokbransje bidrar til gjennomføring.

Og nå skal altså 120.000 bøker ut til unge lesehester. Bøkene er valgt ut av representanter fra Norsk barnebokinstitutt og Foreningen! les, for å sikre at titlene holder høy kvalitet og er tilpasset målgruppen.


Mellom 8. og 23. februar kan skolenes melde seg på for å motta Leselystboka 2011.