Om stipendmottakerne

Anne Margrethe Helgesen er kunstnerisk leder for Kattas figurteater ensemble AS. Hun har doktorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, og underviser både ved Høyskolen i Oslo og ved Universitetet i Oslo.

Petra Jonsdatter Helgesen er medeier i kulturbedriften Språkfolk DA i Bergen, og arbeider til daglig med barne- ungdomslitteratur, som anmelder, konsulent og foredragsholder. Hun er tilknyttet Universitetet i Bergen, og har en mastergrad i litteraturvitenskap.

Om NBI-stipendet
Kari Skjønsberg Minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. På grunnlag av minnefondet etablerte Norsk barnebokinstitutt NBI-stipendet. Det skal i følge vedtektene stimulere til studier, forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Stipendet ble første gang utdelt i 2005.