Den nynorske barnelitteraturfestivalen Falturiltu på Stord har fått 125.000 kroner til festivalen i 2011, og tilsegn om like mykje neste år dersom Stortinget godkjenner det i budsjettet for 2012. Det er Norsk kulturråd som har løyvd midlane.

32 litteraturfestivalar hadde søkt om til saman over fire millionar kroner. Kulturrådet hadde 2,1 millionar kroner til rådvelde. Litteraturfestivalar som har vore arrangert i fire år eller meir og som har vist vilje til utvikling har fått toårig støtte, melder avisa Sunnhordland.