Det hører til sjeldenhetene et næringslivet løfter fram en lyriker. Det gjør disponent Kjell Åge Skyttermoen i forbindelse med nyåpningen av Lillehammer-Bils A/S lokaler torsdag den 24.mars. Da skal nemlig avdukes en litterær tekst av NBU-medlem Oddvar Rakeng, som gjennom sine mange år i kulturbyen ved Mjøsa har utgitt i alt seks diktsamlinger, i tillegg til et tyvetalls bøker i ulike sjangre.

Det bilrealterte diktet, hentet fra samlingen Det nye diktet, Tiden 1971, er preget i en messingsplate støpt ned i gulvet ved kundemottaket. Språk-professor Harald Nilsen taler. Seansen betegnes som en åpen ?Fransk aften? med fingermat, franske live-toner på knappespill, det stedlige Veterankorps signalgruppe står fo fanfarene og selvsagt presenteres en splitter ny bilmodell.