Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut Løland-stipendet. Dette gikk i år til Bjørn Ingvaldsen. 49-åringen debuterte som forfatter i 1995 med en novellesamling for voksne. Her er juryens begrunnelse for tildelingen:

«Ingvaldsen er ein produktiv forfattar som meistrar humoren, men likevel ikkje går av vegen for å også ta opp meir vanskelege tema i bøkene sine. Han har god kontakt med sitt publikum og er ein forfattar som ein absolutt føler verkar i Rasmus Lølands ånd.»


Løland-stipendet ble første gang delt ut i 2007. Rasmus Løland var en fornyer av den norske barnelitteraturen. Stipendet i hans navn blir delt ut til en forfatter som har skrevet barne- eller ungdomsbøker.