Program og mer info: http://www.litteraturhuset.no/program/2011/05/loftelusk.html