NBU-leder Bjørn Ingvaldsen deltar i debatten om kjønnsnormer i barnelitteraturen søndag 19.juni kl 14.00

www.skeivedager.no