MATILDA OG BIBLIOTEKET
 
I Roald Dahls klassiske barnebok Matilda blir Matildas far irritert på datteren når hun ber om å få en bok.
Hva skal hun med en bok når de har en stor, flott TV i stua?
Heldigvis har Mathilda tilgang på litteratur til tross for foreldrenes suspekte holdninger. Mathilda kan låne bøker på biblioteket, og det kan hun gjøre gratis.
For noen dager siden kom Oslo Frp med et utspill i avisen som ville fått Mathildas far til å nikke: Christian Tybring-Gjedde mener det bør innføres en årsavgift for bruk av bibliotekene. Det har folk råd til, nå til dags, i følge ham.
Dette er selvfølgelig ikke et realistisk forslag. Oslo Frp kan heldigvis ikke endre biblioteksloven med et pennestrøk, og det er Tybring-Gjedde klar over. Biblioketsforslaget var nok mer et forsøk på å fri til velgerne, men var det klokt?
 
Bokverden står nå foran den største forandringen siden boktrykking ble funnet opp. Norske bøker må konkurrere med nedlastbare publikasjoner på engelsk. Å vanskeliggjøre tilgangen til bøker på norsk svekker norsk språk og dermed også vår egen kultur. De bøkene barn og unge får lese og låne på bibliotek, gjør dem klokere og bedre i stand til å være en del av det store fellesskapet Norge er. At Oslo Frp ønsker å gjøre om på biblioteksloven er i beste fall et populistisk forsøk på å markere seg i en hovedstad med mange økonomisk vanskeligstilte. I verste fall er det uttrykk for en holdning til kunskap og kultur som vil være ødeleggende for den oppvoksende generasjon, hvor inntrykkene barnebøker skal gi,hele tiden må konkurrere med tv-serier og dataspill.
Vi vil minne om at de fleste voksne i Norge heldigvis mener at bibliotek er en av de godene det er viktig at barna våre har tilgang til. Betalt av fellesskapet, gratis for individet. Slik at også barn som Matilda får oppleve de gledene som noen har råd til å betale for nå til dags, og noen ikke.
 
 
Bjørn Ingvaldsen, leder, Norske barne og ungdomsbokforfattere
Hilde Hagerup, nestleder, Norske barne og ungdomsbokforfattere