Kristin Ørjaseter har en interessant gjennomgang av innkjøpsåret 2010 på nettsidene til Norsk barnebokinstitutt:

´Norsk barnebokinstitutt vet fra sine årlige utgivelsesstatistikker at det for tiden kommer ut ca 1100 boktitler årlig beregnet på barn og unge når både nye titler og gjenutgivelser er talt opp, norske og oversatte, fagbøker og skjønnlitteratur.

Norsk kulturråd melder at det i 2010 ble meldt opp 187 nye norske skjønnlitterære titler til innkjøpsordningen. 138 av disse ble kjøpt inn. Hva slags titler er det som slipper gjennom nåløyet, og hvilke faller utenom?

I 2010 ble to skuespill, to tegneserier, tre diktsamlinger, tre tilrettelagte titler, en nyillustrert sangbok, og 129 fortellinger og bildebøker for barn og unge kjøpt inn på den statlige innkjøpsordningen for skjønnlitterær barne- og ungdomslitteratur. Minst 27 titler ble avvist. Disse omfatter i hvert fall ett skuespill, to tegneserier, en diktbok og sju bildebøker og 16 fortellinger.´

Les mer her:

www.barnebokinstituttet.no/aktuelt/barne_og_ungdomsboker_pa_innkjopsordning