Dagbladet skriver:

Kvifor skriv du barnebøker, du som er så flink til å skrive?

Sitatet er tittelen på en forelesning som barnebokforfatter Bjørn Sortland holdt på Litteraturhuset på lørdag. Det skal være et spørsmål han har fått jevnlig siden han debuterte for snart 20 år siden.

Barnebokforfattere blir raskt inneforstått med at de driver med lavstatus-kunst. Det er et stadig tilbakevendende tema, som vi nesten ikke kommer utenom når vi intervjuer dem.

Les resten av artkkelen her