av Bjørn Ingvaldsen

leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Litt kan man ta æren for. Det har lenge vært en hjertesak for NBU å arbeide for en Nordisk Råds Barne- og Ungdomsbokpris. Mange av mine forgjengere har stilt spørsmål og kommet med innspill til sittende kulturministere om hvorfor det ikke finnes en slik utmerkelse. Ikke minst har Sverre Henmo vært en pådriver for å få dette til. Så var det også han som kom med innspillet til Hilde Hagerup og meg, om at vi som ny lederduo i organisasjonen, burde markere oss litt i det offentlige. Og gjerne med en kronikk hvor vi igjen tok opp temaet. Det gjorde vi. Saken på kom på trykk i Dagbladet i mai og vakte litt oppmerksomhet. Og i etterkant av det mailutveksling med kulturministeren. Der ba hun NBU om å arbeide for at også andre nordiske kulturministere skulle gå inn for en slik pris. Vi tok kontakt med våre kolleger i Norden og oppfordret spesielt den danske og den svenske organisasjonen til å kontakte sine ministre. Det gjorde de, de fikk oppmuntrende svar tilbake, svar NBU videreformidlet til Huitfeldt.

Det var brevet fra den danske kulturministeren Møller NRK fanget opp og som gjorde at kulturnytt i P2 lagde en sak ut av det. Resultatet av det ble igjen at Anniken Huitfeldt sier at hun foreslår en slik pris opprettet. Og vi er glade.

Mange medier skriver nå at det blir en Nordisk Råds pris. Det er ikke det kulturministeren sier. Og fra ministerrådet i København har jeg fått signaler om at man der tenker seg en Nordisk Ministerråds pris. Det er jo også bra, men ikke det samme som en Nordisk Råds pris. Pengepremien man der tenker på er 150.000 kroner, ikke 350.000 som for Nordisk Råds pris. Jeg synes ikke at beløpet er så viktige, men at prisen for barne- og ungdomsbøker blir likeverdig med og får samme prestisje som voksenbokprisen. Da kan vi også håpe på at nordiske bøker for de viktigste leserne, barn og ungdom, får den oppmerksomheten de fortjener.