21. September starter årets Kapittelfestival i Stavanger. Temaet i år er Trass. På programmet står blandt andre NBU medlemmer Terje Torkildsen og Steffen Sørum. www.kapittel.no