Hvilken rolle har Norsk kulturråd i utviklingen av kunst for unge mennesker? Og hva skal til for å oppnå gode resultater på dette feltet? Litt av svaret kan du få i rapporten Gi meg en K ? en evaluering av Kunstløftet, som ble lansert 21. september.

Kunst er som oftest rettet mot voksne, selv om en femtedel av befolkningen er under 20 år. Kunstløftet ble satt i gang for å styrke kvaliteten på kunsten som formidles til barn og unge. Prosjektet skulle også heve prestisjen for kunstnerisk arbeid rettet mot barn og unge, og øke refleksjonen omkring denne kunsten.

Nå har Kunstløftet blitt evaluert. Du finner rapporten på www.norskkulturrad.no