Det ble ikke enighet om å opprette en Nordisk Råds Barnebokpris under ministerrådets møte i København i begynnelsen av november. NBU regner likevel ikke dette som en tapt sak og vil fortsette å argumentere for nødvendigheten av en slik pris. Vi vet at vår sittende kulturminister ønsker en slik pris og vi vil fortsette vårt arbeid med å overbevise de øvrige kulturministerne i Norden.
Vi tok i sommer kontakt, sammen med våre skandinaviske søsterorganisasjoner, med kulturministerne i Sverige og Danmark for å sikre støtte fra dem. Nå kommer vi til å fortsette arbeidet i resten av Norden. Så vi er sikre på at det kommer til å bli en slik litteraturpris.