Klok og sprelsk bildebok som diskuterer menneskets rangering av dyrene i verden. Alt sammen diskutert av den tilsynelatende kloke hunden Voff, som har doktorgrad i gjeting, og den strengt tatt ganske dårlige gjeteren Jeff, som på sin side skal være strålende på leting. Sammen har de 66 våryre sauer som skal gjetes opp til sommerbeite på fjellet …

Lammet som ikke ville bli lår er noe så sjeldent som en dialogisk billedbok om dyrenes plassering i verden. Kraftfullt illustrert av Per Dybvig.