Summary in English: Svein Nyhus wish you all a Happy New Year!
«GODT NYTT H/ÅR» in Norwegian means «HAPPY NEW HAIR/YEAR». The drawing is Svein Nyhus’ contribution to a booklet 2011 for the celebration of Danish colleague Hanne Kvist’s 50th birthday; all texts and illustrations in the booklet had to be about the letter H, and Nyhus is playing with the Danish words for «(H)EAVEN» and «(H)ELL». The sketch was also a test for his children’s book character «Lars».

Jeg håper alle får det fint i det nye året, at det blir fred på jord – og at ønskene mine går i oppfyllelse!

Apropos lek med bokstaven H: Da Hanne Kvist fylte 50 år våren 2011, ble det trykt et hefte med korte tekster og små illustrasjoner over temaet «bogstaven H». Mitt bidrag var en liten prøvetegning til hovedpersonen i pekebokserien om «Lars». Tegneteknikken er blyant på kalkerpapir (og litt justering på datamaskinen).

Konklusjon: Framtida er usikker, men vi kan påvirke den. I hvert fall litt. Nei, helt. Vi skaper den jo.