Om mangelen på spesifikke kvalitetskriterier, gapet mellom forventninger til forskningen og det forskningen tar mål av seg til å svare på, og behovet for tverrfaglig forskningssamarbeid

Forfatterne ønsker seg en kvalifisert bedømning, og litteraturviterne har spisskompetanse på teorier som er velegnet bakgrunn for å vurdere tekst. De har dessuten så bred kjennskap til litteraturen at sammenligningsgrunnlaget blir solid nok til at kvalitets-vurderingene deres får en viss gyldighet. Likevel er det ingen overraskelse at fagfolk kan vurdere de samme titlene på svært ulike måter, for kvalitetsvurdering er ingen eksakt vitenskap. Og selv om de fleste som arbeider med vurdering kan definere et sett med kriterier, vil de samme personene også reservere seg mot å gi kriteriene absolutt gyldighet.

Det skriver Kristin Ørjasæter,
direktør på Norsk barnebokinstitutt.

.Les her