Alle 9. klassene på Rommen og Tokerud skoler i Oslo har deltatt i en skrivekonkurranse i regi av forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt (NBI). Tolv vinnere får er et 7-dagers skrivekurs med studentene ved NBIs forfatterutdanning.

I mars 2011 inviterte NBI 9. klassene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner til å delta i en skrivekonkurranse. Tokerud og Rommen skoler besvarte invitasjonen positivt.

Prosjektet ble innledet med et skrivekurs for norsklærerne på niende trinn på de to skolene i regi av NBI. Hensikten var å gi lærerne verktøy i skapende skriving, til bruk i norskundervisningen.

Torsdag 20. oktober gikk startskuddet for konkurransen. Skriveperioden til elevene var i november 2011. Juryen har bestått av en lærer fra hver skole, en student og NBIs utdanningsleder. Det kom inn mange og gode bidrag. Tidlig på nyåret 2012 plukket juryen ut tolv vinnere.
Skrivekurset for elevene starter 1. februar og elevene blir undervist av forfatterstudentene i skoletida over 7 dager ? én gang i uka – i NBIs lokaler. På høsten 2012 får den samme skrivekursgruppa delta i et oppfølgende skrivekurs i NBI, fremdeles med studentene som lærere.