Dikt! På Ungdomsboka! Nå står ikke verden til 21. desember 2012. Men fra
spøk til revolver: Dikt er jammen ikke det letteste å formidle, men Jimmen
hadde sine lyspunkt, og da mener jeg spesielt hesten Jimmen som sammen med
sin herre forteller sin opplevelse av brytningstiden på 70-tallet da oljå kom
til Norge og Stavanger.

Jæren på 70-tallet. Oljå kommer, og det gamle samfunn er på vei ut i