Ber foreldre kontakte forlag om israelkritisk barnebok

Kristin Halvorsen ber bekymrede foreldre ta opp kritikken av barneboken Pappa er sjørøvar med forlag og kommuner. Foreldre mener boken er ubalansert i sin israelskritikk.


– Jeg skjønner bekymringen for tekster som kan bidra til å forsterke anvendelsen stereotypier blant barn og ungdom i skolen og ellers i det norske samfunnet. Likevel er det ikke Kunnskapsdepartementet som er rett adressat for denne henvendelsen, skriver Halvorsen i et brev til en gruppe foreldre til israelsk-norske barn.

Les her