Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter, med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn.

Teskjekjerringprisen 2011 er tildelt forfatter og illustratør Iben Sandemose.

Iben Sandemose har utgitt flere bøker illustrert med egne tegninger, både humoristiske kjærlighetskommentarer og bildebøker for barn. Hun fikk Bokkunstprisen i 2008 og har som scenograf fått Heddaprisen.

NBU gratulerer!