Verken foreldre, lærere eller rektor ved Bore skule ønsker at de yngste elevene skal se filmen «Sinna Mann». Skolesjefen forventer at filmen blir vist.

– Jeg stiller meg spørrende til om det er riktig å vise denne filmen for de yngste elevene. Betenkelighetene mine har jeg også brakt videre til ledelsen. Filmen handler om vold i hjemmet. Far slår mor. Temaet er svært viktig, men flere her ved skolen spør seg om denne filmen ikke blir for sterk for et barnesinn, sier Bore-rektor Reidar Harberg.


Blant foreldrene som reagerer på den planlagte filmfremvisningen, er trebarnsmoren Sun Bore.

– Selv om ikke alle har det godt hjemme er filmens budskap viktig og intensjonen god. Vi skal våge å snakke om dette på skolen. Jeg er imidlertid redd unge barn vil ha problemer med å bearbeide «Sinna Mann». Filmen viser angst og frykt hos en liten gutt. En plass i filmen sier gutten: «Ikke drep mamma». Dette blir for sterkt, mener Bore

Les her