NLBs søsterbibliotek NOTA har laget en Rap. Den bør ut i alle kanaler!