E-bøker for voksne er ingen stor suksess i Norge, men blant barna eksploderer det. Gyldendal regner med at antall solgte app-bøker passerer papirbøker allerede i løpet av året.

Situasjonen er ganske paradoksal: Å lage en digital app av en eksisterende barnebok er vesentlig dyrere og mye mer krevende enn å gjøre om en ren tekstbok på papir for voksne til e-bok. Lydopptak av oppleseren og animasjoner koster penger. I tillegg er utsalgsprisen bare en tredjedel av papirbøkene.


Likevel har flere digitalbøker for barn blitt særdeles lønnsomme. Gyldendal solgte oppunder 40 000 digitale bildebøker for barn i fjor, og forlaget rapporterer om god lønnsomhet i de mest populære prosjektene.

Les her