av Mari Moen Holsve

I en fullsatt kjeller på Litteraturhuset i Oslo ble Karin Kinge Lindboe i dag tildelt Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok fra 2011. Hun vant med ungdomsromanen Etterpå varer så lenge.

Juryen, som bestod av Anne Cathrine Straume, Guri Fjeldberg og Ola A. Hegdal, begrunnet tildelingen blant annet med Kinge Lindboes bruk av dybdepsykologi, hennes imponerende språkbeherskelse og selve nærværet i romanen. Etterpå varer så lenge er en frittstående fortsettelse på Kinge Lindboes Stella (2004), og den tar for seg hovedpersonen Bennys bearbeidelse av døden til venninnen Stella. For Stella ble Kinge Lindboe også nominert til Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok.

Representanter fra både Kinge Lindboes forlag og NBU var til stede for å gratulere forfatteren med prisen. Sverre Henmo, forlagssjef for barn og ungdom i Aschehoug, gratulerte Kinge Lindboe med ”den vanskelige andreboka” og påpekte Kinge Lindboes evne til å være ”helt til stede i barna, samtidig som hun er solidarisk med de voksne”. Bjørn Ingvaldsen, leder i NBU, skrøt av Kinge Lindboes fantastiske arbeid som forfatter, og hennes viktige rolle som støttespiller i NBU og NBUs Litterære råd. Han gratulerte prisvinneren på vegne av organisasjonen.

De øvrige nominerte til Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok var Når alle sover, av Nicolai Houm og Rune Markhus, Aarons maskin av Sverre Knudsen og Pling i bollen. Fine og ufine barnerim av Ingvild H. Rishøi og Bendik Kaltenborn.