av Magnhild Bruheim

– I utgangspunktet hadde jeg bare et sterkt ønske om å skrive.
       Det seier Beate Muri, nytt medlem i NBU, den første som er innvotert i 2012. Muri har skrive to skjønnlitterære bøker for barn, ”Jon Eltons vitaminfattige liv” og ”Jon Elton og Puter under arma”. I tillegg har ho skrive fleire sakprosabøker for barn og vaksne, mellom andre ”Norge – historien om landet vårt”, som er for barn. Ho er klar på kvifor ho gjekk frå sakprosa til skjønnlitteratur.
– Fordi jeg har lyst til å dikte – juge! Det er deilig å skrive om noe som ingen andre sitter med fasiten på.
– Kvifor valde du skrive for målgruppa barn?

 


– At målgruppa ble barn, skyldes at jeg kom inn på NBIs (Norsk Barnebokinstitutt) forfatterutdanning. Studiet ga meg det puffet jeg trengte for å tørre å prøve å skrive skjønnlitterært. Det er kanskje å banne i kjerka, men i huet mitt var terskelen for barnelitteratur lavere – jeg tenkte det ville være lettere å skrive for barn enn for voksne. Kan hende tar jeg feil. Jeg har jo ikke prøvd meg på skjønnlitteratur for voksne. Og jeg veit selvfølgelig at spekteret barnelitteratur er bredt. Uansett så var det veldig gøy å skrive for barn. Jeg er ikke sikker på om det er like morsomt å skrive for voksne. Men dermed er det ikke sagt at jeg ikke vil prøve meg på ei alvorlig bok for barn.
       – Kva forventningar har du til NBU?
      – Jeg håper å bli kjent med flere barnebokforfattare og få et nettverk. Jeg håper også at NBU kan bistå når det gjelder ”fagforeningsspørsmål”, og jeg stoler på at dere vil klare å sikre forfatternes rettigheter i ”cyberspace”;
      – Er det ei sak du er spesielt opptatt av?
      – Ja, hvordan skape økt oppmerksomhet rundt ny, norsk barnelitteratur? Jeg har i den forbindelse stor tro på et initiativ fra ei gruppe nåværende og tidligere NBI-studenter – Bokbanden – som blant annet ønsker å tilby informasjon til foreldre. Jeg har vel også undra meg litt over at sakprosaforfattere ikke får være med i foreninga, men jeg har ikke hørt argumentene. Akkurat nå er jeg dessuten opptatt av å lære om de nye reglene for å starte aksjeselskap.
      – Skal du på NBU-årsmøtet?
      – Ja!