Det er temaet for eit heildagsseminar om språk- og litteraturpolitikk i Oslo 20.mars.

I panelet som skal drøfte spørsmålet om boklov sit Tore Slaata (medieprofessor og medforfatter av Til bokas pris), Ove Skaug Halsos (samfunnsøkonom i Oslo Economics og medforfatter av Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler), Kjell Jostein Sunnevåg (Konkurransetilsynet), Karine Nyborg (forfattar og professor i økonomi), Øystein Foros (professor i bedriftsøkonomi og medforfattar av Fastpris på bøker: Bransjeomfattende eller frivillig), Siri J. Strømmevold ( styreleiar i Bokhandlerforeningen) og Geir Berdahl (styreleiar i Forleggerforeningen). Debatten blir leia av Aslak Sira Myre.

Det er temaet for eit heildagsseminar om språk- og litteraturpolitikk i Oslo 20.mars.
I panelet som skal drøfte spørsmålet om boklov sit Tore Slaata (medieprofessor og medforfatter av “Til bokas pris”), Ove Skaug Halsos (samfunnsøkonom i Oslo Economics og medforfatter av “Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler”), Kjell Jostein Sunnevåg (Konkurransetilsynet), Karine Nyborg (forfattar og professor i økonomi), Øystein Foros (professor i bedriftsøkonomi og medforfattar av “Fastpris på bøker: Bransjeomfattende eller frivillig”), Siri J. Strømmevold ( styreleiar i Bokhandlerforeningen) og Geir Berdahl (styreleiar i Forleggerforeningen). Debatten blir leia av Aslak Sira Myre.
Seminaret er gratis og ope for alle, og blir arrangert av Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Det vil foregå på Litteraturhuset i Oslo frå klokka 09.30.
Påmeldingsfrist er 13. mars. Påmelding til firmapost@bokhandlerforeningen.no
Forfattarforeininga oppfordrar forfattarar til å delta:
”Kjære forfattere!
Kampen for en norsk boklov med faste bokpriser og mulighet for videreføring av litteraturabonnementer fortsetter. Forfatterforeningen har i alle år slåss for faste bokpriser. Fastprisen er vårt royaltygrunnlag og gir forfatterne en viss forutsigbarhet med hensyn til hva slags inntekter de kommer til å få. I tillegg bidrar fastprisen til å opprettholde en bred og mangfoldig litteratur på norsk. Jeg håper mange forfattere har anledning til å delta på dette seminaret torsdag 20. mars på Litteraturhuset! Anne.”

Resten av seminarprogrammet ser slik ut:
Kl. 11.10 intervjuer HELGE RØNNING nordiske forfattere.
Kl. 11.30 følger programposten FUTURE LIFE OF NORWEGIAN FAGSPRÅK med ANNE MARIT RINGVOLD, nestleder Norsk Studentorganisasjon.
Etter lunsj kl. 12 åpner programmet kl. 12.30 med DIGITALE VEIER TIL LESERNE – om digitale utfordringer og om veien videre for forleggere og bokhandlere.
Kl. 13.30 ledes programpunktet GOD LITTERATURPOLITIKK ER GOD SPRÅKPOLITIKK av forfatter og språkforsker HELENE URI.
Kl. 14 redegjør forfattere, forleggere og bokhandlere for LOV FOR MANGFOLD OG LESELYST innenfor rammene av en boklov.