En nordisk barnebokpris bør innstiftes. Det skriver Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i avisa Svenska Dagbladet. Dermed gir Sverige sin støtte til ideen når den tas opp i Nordisk Råd 26. april. Det er landenes ulike barnebokinstitusjoner som oppfordrer kulturministerne til å opprette prisen. Fra Sverige kommer det altså et positiv forhåndsløfte. En nordisk barne- og ungdomslitteraturpris vil komplettere Nordisk Råds litteraturpris, som har 50-års jubileum i år.