Gjesteblogger Thomas Brevik tvitrer fra #bib12,
Bibliotekmøtet i Stavanger. Foto: Trude Westby

Under bibliotekenes landsmøte i Stavanger i mars, var det tydelig for bokinteresserte på Twitter at det var engasjement under foredragene. #bib12 dukket opp flere ganger i timen i flere dager. En av de mest aktive referentene var Thomas Brevik, aka Miromurr, bibliotekar på det skrankeløse biblioteket på Lindås. Han er Bokbloggens første gjesteblogger. Her er hans inntrykk fra konferansen. 

Hvorfor er vi optimister i en tid hvor søkemotorer, e-bøker og digitale medier tilsynelatende truer selve eksistensgrunnlaget for biblioteket?
 
På Det 73. norske bibliotekmøtes åpningsfordrag ga Aslag Sira Myre en klar beskjed til norske bibliotekarer. Bibliotek er viktige, bibliotek er bra og går så det suser. “Vi trenger reform, ikke revolusjon i bibliotekene!”
 
Samtidig slår Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein fast at det digitale nå er en integrert og normal del av bibliotekenes virksomhet. Den nye normalen er på plass. Nå skal vi jobbe for bedre bibliotek, uansett dimensjon.
  
Et av de mest merkbare trekkene ved årets bibliotekmøte er den nye optimismen vi merker blant de som jobber i bibliotekene. Vi ser tydelig at bibliotek er viktige, for sine medlemmer og for sine lokalsamfunn, skoler, universitet og bedrifter.

"Diagonale" vant i 2009 arkitektkonkurransen om byggingen av nytt Hovedbibliotek i Bjørvika, "fremtidens bibliotek". Foto: HAV Eiendom

800 bibliotekarer har mye å diskutere når de møtes, og støynivået er høyt, spesielt om man forventer stillhet og ro i bibliotek. Diskusjonene raser rundt nye samarbeidsformer og hvordan vi kan gjøre bibliotekene våre stadig bedre. Tempo og intensitet stiger når bibliotekarer skal diskutere e-bøker (ikke alt egner seg ikke på trykk eller skjerm). 

Hvorfor er vi optimister i en tid hvor søkemotorer, ebøker og digitale medier tilsynelatende truer selve eksistensgrunnlaget for biblioteket?  

Nå har vi fått forskning over flere år som viser hva som skjer i bibliotek og hvordan bibliotekene fungerer. Resultatene er svært oppløftende. Bibliotek har en sterkere plass i lokalsamfunn og livene til de som bruker bibliotekene enn noen gang før. 

Bibliotek fungerer både som møteplasser, steder for veiledning og et menneskevennlig møte med informasjon, litteratur og kultur. Det er en lokal arena for fri kunnskapsinnhenting. Bibliotekene er fortsatt en hjørnesten i et åpent demokrati og den rollen blir stadig viktigere i en tid med økte forskjeller og kommersialisering av stadig flere arenaer. 

  

Vi har diskutert statistikk og hvordan samle inn og bruke tall og statistikk fra virksomheten vår får å gjøre bibliotekene bedre for de som bruker oss. Vi har sett på praktiske eksempler på hvordan bibliotekarer blir mer effektive og sparer tid for både seg og bibliotekmedlemmene når de bruker iPad. Vi åpner dørene for alle kulturer og nye teknologier, men først og fremst er vi på riktig vei i balansen mellom det digitale og det fysiske. 

Vi kommer til å formidle e-bøker, møte folk på Facebook og fortsatt lese høyt for småbarn i biblioteket. Vi er der for studenter, småbarn og alle andre, uansett språk, kultur og religion. Bibliotekarer reiser rundt med bokbusser og bokbåt og er der for alle. For at folk skal få akkurat det de trenger av inspirerende lesestoff, film eller spill helt gratis. 

En bibliotekar stiller alltid spørsmål og prøver å forstå bedre. Avslutningsprogrammet på bibliotekmøtet følger faglig tradisjon når tittelen spør: Bibliotek NÅ – hva nå? Diskusjonen trakk fram mange utfordringer og kontroversielle tema. Erling Fossen utfordret bibliotekarer til å komme oss ut av bibliotekene og ble aktive deltakere i, og utviklere av, lokalsamfunnet. Nå bør vi bygge bedre bibliotek, ikke fler, være mer pågående og aktive i formidling av kunnskap og kultur og bevege oss utenfor bibliotekenes lokaler. Vi ses for eksempel på et treningssenter! 

Thomas Brevik 

Du kan også lese deg opp på onlinesiden for det som skjedde under det 73. norske bibliotekmøtet. 

Hvordan ser du for deg fremtidens bibliotek?
Vi vil gjerne høre hva du mener er bibliotekenes utfordringer i tiden som kommer, og bibliotekar Thomas svarer gjerne på spørsmål i kommentarfeltet.