F. BORDEWIJK : KARAKTER (2006)

OMTALE SKREVET AV LIV OLSEN

Karakter regnes som en klassiker i nederlandsk litteratur; den er både filmet og dramatisert som fjernsynsserie. Den ble første gang utgitt i 1938, men ikke oversatt til norsk før i 2006.

Det er historien om Katadreuffe, en kontorist på et advokatkontor og hvordan han kjemper seg fram fra barn til voksen. Han bor sammen med moren som ble gravid da hun var tjenestejente hos namsmannen i Rotterdam; Dreverhafen. Flere ganger blir hun oppsøkt av barnefaren som spør ”når skal vi gifte oss?”, men hver gang blir han avvist. Hun sliter med dårlig råd og etter hvert også dårlig helse, men nekter å ta imot hjelp.

Dreverhafen er en særdeles brutal namsmann; når han får ordre om utkastelse setter han barnefamilier på gata midt på vinteren og han lar aldri nåde gå for rett. Han sier om sønnen ”…jeg skal kverke ham, jeg kverker ham ni tiendeler, og den ene tiendelen jeg lar ham beholde, den bitte lille pusten kommer til å gjøre ham stor, han skal, ved Gud, bli stor.”

Katadreuffes første forsøk på å skaffe seg et levebrød er å ta opp et lån for å overta en tobakksforretning. Det går dårlig og han blir slått konkurs av namsmannen; faren sin.
Deretter kommer han inn i et advokatfirma og skjønner at det er her han skal gjøre karriere.
Han er lutfattig og må studere på kveldene. Han må igjen ta opp lån, tre ganger slår faren ham konkurs, en gang tar han til og med pant i lærebøkene. Når Katadreuffe til slutt har sin embetseksamen og har betalt all gjeld oppsøker han den forhatte faren for å ta endelig avskjed. Faren tar for første gang imot ham med åpne armer; alle farens forsøk på å knekke sønnen har mislykkes og han sier “Med min hjelp skal du bli den beste”.

En tilsynelatende stillferdig roman om tre stentøffe personer uten empati og sosial intelligens, som ikke blir glemt så fort.
LES OGSÅ:

GERBRAND BAKKER: OVENPÅ ER DET STILLE (2006)
Roman oversatt fra nederlandsk i 2009 som også handler om et drepende far/sønn forhold.
Helmer har nettopp kommet seg ut av barndomshjemmet og mot farens vilje begynt å studere da tvillingbroren omkommer i en bilulykke og faren beordrer Helmer hjem igjen for å drive gården.
Etter 37 år som ufrivillig bonde bærer han faren opp på loftet; gir ham mat bare av og til og forteller de som kommer på besøk at han er død.

En skoletrøtt ung gutt som trenger praksisplass får løst opp forholdet og Helmer kommer seg endelig videre i livet.
Forfatteren mottok Dublin impac award 2010 for denne boka.

ATLE NÆSS: DIN NESTES EIENDOM (2009)
På 1600-tallet kom nederlandske handelsmenn til Norge for å kjøpe tømmer som de trengte til å bygge seilskuter. En ungjente fra Vestby rømmer med en av seilskutene og blir tjenestejente i en skipperfamilie i et land som var langt mer utviklet enn Norge. Nederlenderne seilte til ”krydderøyene” i Asia og tjente seg rike; særlig på muskat.

Det er en bredt anlagt historisk roman om ideer som brytes, økonomisk utvikling og flere forskjellige kulturmøter.

Arkivert i:Månedens bok Tagged: Ferdinand Bordewijk, Karakter